HELSINKI WALKS

Helsinki Walks är ett begynnande företag vars kärna bildas av experter på Finlands historia. Vårt syfte är både att berätta om Helsingfors historia på ett nytt och annorlunda sätt och göra huvudstadens historia synligt så väl för turister som helsingforsare.