Kansakuntaa rakentamassa – Suomen historian käännekohtia

Kierroksella tutustutaan Suomen kansakunnan historian käännäkohtiin, alkaen Suomen sodan aiheuttamasta valtioyhteyden Ruotsiin katkaisseesta suuresta murroksesta aina talvi- ja jatkosodan käänteisiin asti, sekä pohditaan suomalaiskansallisen identiteetin rakennuskiviä ja tulkintoja 1800- ja 1900- luvuilla. Kierros alkaa Säätytalon edestä ja se kuljettaa kuulijoita Helsingin vanhan ydinkeskustan historiallisten rakennusten ja patsaiden kautta maan kansallisen identiteetin kaupunkikuvassa ilmenevien muistin tihentymien eri juurille ja takaisin aina nykypäivään asti. Kierros päättyy takaisin Säätytalon eteen katseet kohdistettuna Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluvaan Suomen keskuspankkiin.

Oman mielenkiintoisen sävynsä kierrokselle tuo se, että historiankirjoissa menneisyyden tapahtumat voidaan esittää kronologisesti, mutta kaupunkikuvaan muodostuneet muistin paikat rakentavat ajallisesti hyvin erilaisia tasoja menneisyyden tapahtumiin ja kunkin aikakauden ihmiset antavat asioille ja paikoille omat tulkintakehyksensä.

Oppaana FT Kati Katajisto. Historiantutkija Kati Katajisto on käsitellyt väitöskirjassaan ‘Isänmaamme keisari kansallisen identiteetin murrosta sen jälkeen, kun Venäjä valloitti Suomen Ruotsilta 1800-luvun alussa. 

Kuva: Pekka Lähteenmäki